Parkmania.pl

Parkmania.pl

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin i Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne:
Niniejszy dokument opisuje warunki funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.parkmania.pl (zwanego dalej „Serwisem”) oraz przedstawia zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Użytkowników Serwisu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu akceptujesz zasady zawarte w Regulaminie i Polityce Prywatności, które znajdują się poniżej. Jeśli nie zgadzasz się z nimi, powinieneś zaprzestać korzystania z Serwisu. 

1.   Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

 1. Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest Parkmania.pl Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, Polska zarejestrowana przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000382036, REGON 142874387, NIP 7010287604.
 2. Użytkownik Serwisu – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która poprzez akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 3. Konto Użytkownika Serwisu „Moje konto” – dane udostępnione przez Użytkownika Serwisu w ramach procesu rejestracji, które za jego zgodą są gromadzone oraz przetwarzane w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług w ramach Serwisu.

2.   Korzystanie z Serwisu:

 1. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać Serwisu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem lub działać na szkodę innych.
 2. Korzystając z Serwisu Użytkownik Serwisu ponosi odpowiedzialność za informacje, jakie umieszcza na stronie.

3.   Jakie dane o Tobie zbieramy:

 1. Dane zbierane podczas rejestracji: Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji Serwisu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o imię, Twój adres e-mail oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie. W niektórych przypadkach dla Twojej wygody hasło zostanie wygenerowane automatycznie. Aby ulepszyć usługi możesz również uzupełnić takie dodatkowe dane jak: płeć, data urodzenia, województwo, wielkość miejsca zamieszkania, wykształcenie, liczba dzieci, itp.
 2. Dane zbierane podczas transakcji zakupu: Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu oraz dane do faktury (jeśli będą inne niż adres zamieszkania), także imię i nazwisko osób towarzyszących oraz daty urodzenia każdego z uczestników.
 3. Dane zbierane automatycznie:  Niektóre dane mogą być zbierane automatycznie, przy czym nie są to dane osobowe a np. adres IP.
 4. Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami: Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, e-mailem, telefonicznie, poprzez formularz dostęony na stronie itp. również przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres, adres e-mail itp.

4.   W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane:

 1. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim. 
 2. Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego Serwisu i korzystania z jego funkcji.
 3. Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane podmiotom trzecim, np. firmie obsługującej transakcje płatnicze. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu niż w celach realizacji umowy. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.
 4. W przypadku zakupu Oferty Disneyland: hotel i bilety w celu realizacji umowy Twoje dane przekazywane są firmie Businessman Fun Club Sp. z o.o., która jest Administratorem Twoich danych osobowych. 
 5. W przypadku zakupu Oferty: Nocleg i bilety do parków rozrywki (pozostałe oferty) w celu realizacji umowy Twoje dane przekazywane są do firmy Neckermann Biuro Podróży Sp. z o.o., która jest Administratorem Twoich danych osobowych.
 6. Jeżeli zapisałeś się na Newsletter w Serwisie Parkmania.pl, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci Newslettera. Podczas rejestracji lub składania zamówienia zostaniesz zapytany czy chcesz otrzymywać Newsletter. 
 7. Dane zbierane automatycznie oraz dodatkowe dane mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w Serwisie, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach lub do personalizacji zawartości Serwisu.
 8. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 9. W każdym czasie masz możliwość odmówienia zbierania ww. danych, poprzez cofnięcie zgody. 
 10. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym w sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podmiotów trzecich posiadających siedziby poza obszarem EOG.
 11. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO. W przypadku naruszenia Polityki Prywatności Serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.
 12. Wystawiając w Serwisie Parkmania.pl opinię za dokonany zakup zgadzasz się na wykorzystanie w sposób bezpłatny, niewyłączny, z możliwością udostępniania innym podmiotom swoich danych osobowych. Wykorzystanie może dotyczyć tylko i wyłącznie składowania w bazie danych oraz publikowania, udostępniania do mechanizmów wyszukiwawczych. W każdym czasie masz możliwość cofnięcia ww. zgody.

5. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane:

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres świadczenia Tobie danych usług. Czasem również po zakończeniu świadczenia usług, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

 1. Twoje dane osobowe związane z zakupem będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie umowy, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 2. Dane, które przetwarzane są w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie. W każdym czasie masz możliwość cofnięcia ww. zgody.

6.   W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować:

 1. Jeżeli zapisałeś się na Newsletter w Serwisie Parkmania.pl, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz otrzymywać od Parkmania.pl Newsletter drogą e-mailową. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wysyłania Ci niezapowiedzianych wiadomości. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu Parkmania.pl, niekomercyjne listy (np. życzenia itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka dotyczy produktów Parkmania.pl lub została opłacona przez inne podmioty. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane osobowe użytkowników Serwisu. Informacje komercyjne są wysyłane sporadycznie.
 2. Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas e-maile dotyczące statusu Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

7.   Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Zawsze po zalogowaniu się do Serwisu możesz dokonać zmian lub usunąć swoje dane osobowe na Koncie Użytkownika Serwisu „Moje konto”. Przysługuje Tobie prawo uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Pozostałe Twoje prawa i obowiązki w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego oraz dane zbierane automatycznie. W dowolnej chwili Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może wnieść do Sklepu Internetowego wniosek o jego usunięcie. Usunięcie konta oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta oraz jest nieodwracalne.

Przysługuje Tobie także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznasz, że doszło do naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.


8.   Wykorzystanie ciasteczek („cookies”):

 1. Serwis Parkmania.pl może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania ze strony Parkmania.pl, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Aby nie wygasła sesja zamówienia ciasteczka mogą zawierać dane osobowe podczas realizacji transakcji zakupu. Pliki cookies, tzw. ciasteczka stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z ww. strony internetowej. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 2. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. 
  → cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  → cookies stałe - te pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. W ramach tych cookies wykorzystujemy cookies w obrębie naszej domeny (first party) - te wykorzystywane są na własne potrzeby oraz cookies podmiotów trzecich (third party). Te pozwalają na wykorzystanie funkcjonalności zapewnianych przez podmioty trzecie, np. w celach analitycznych korzystamy z powszechnie używanego przez serwisy internetowe Google Analytics.
 3. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. 
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 6. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

9.   W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe:

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

10.   Inne podmioty:

Regulamin i Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach Serwisu Parkmania.pl.

11.   Zmiany w Polityce Prywatności:

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu Parkmania.pl mogą wpłynąć na zmiany w Polityce Prywatności Serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowego Regulaminu i Polityki Prywatności w Serwisie Parkmania.pl, o czym zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem.

12.   Wyłączenie odpowiedzialności:

 1. Serwis Parkmania.pl prezentuje miejsca spędzania wolnego czasu, takie jak, ale nie ograniczające się jedynie do: parki rozrywki, lunaparki, wesołe miasteczka, parki dinozaurów, parki miniatur, wodne parki, parki linowe, ZOO, kryte place zabaw, muzea, miejsca dziedzictwa narodowego oraz inne miejsca wypoczynku i rekreacji. Serwis nie jest związany z żadnym prezentowanym podmiotem. Nie wszystkie prezentacje podmiotów są jednakowo satysfakcjonujące dla Użytkowników Serwisu, zatem powinny być przez nich szczegółowo analizowane, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi informacjami. 
 2. Serwis Parkmania.pl nie jest odpowiedzialny za zawartość żadnej ze stron innych podmiotów, których informacje widnieją na stronach Serwisu Parkmania.pl lub/i do których to stron umieszczono linki w Serwisie.
 3. Informacje w części Serwisu o nazwie Przewodnik, dotyczące prezentowanych obiektów mogą być nieaktualne bądź być błędne, za co Serwis nie ponosi odpowiedzialności. W celu weryfikacji informacji należy każdorazowo sprawdzić je z konkretnym obiektem. Serwis Parkmania.pl nie odpowiada za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane wykorzystaniem lub brakiem możliwości wykorzystania usług, produktów lub informacji zawartych w cześci Serwisu o nazwie Przewodnik. 
 4. Informacje w części serwisu o nazwie Aktualności mogą być nieaktualne, mogą ulec zmianie. Parkmania.pl nie odpowiada za jakiekolwiek skutki wynikające z wykorzystania zawartych w Aktualnościach informacji. Przed wizytą w jakimkolwiek miejscu spędzania wolnego czasu należy sprawdzić informacje na oficjalnej stronie danego obiektu lub kontaktując się z nim telefonicznie.
 5. Informacje o ofertach prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do zapoznania się z ofertą w siedzibie obiektu.
 6. Serwis nie bierze odpowiedzialności za zamieszczone jak i przesłane reklamy. Użytkownik powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę bądź opłacając reklamowany produkt lub usługę.

13.   Kontakt:

Firma zbierająca dane: Parkmania.pl Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, Polska. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu i Polityki Prywatności jak i samego Serwisu prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem: sklep@parkmania.pl.


Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje powyższe reguły. 

Warszawa, dn. 25.05.2018 r.