Bilety do parków rozrywki

Warunki zakupu biletów do parków rozrywki

Regulamin sprzedaży

Ogólny Regulamin Sprzedaży i Warunki Zakupu

W zależności od zamówienia, przeczytaj dokładnie warunki dotyczące zakupu e-biletów wstępu / e-voucherów do parków rozrywki i / lub warunki zakupu biletów grupowych. Zajrzyj również przed dokonaniem zakupu do najczęstszych pytań: 
Najczęstsze Pytania o Bilety

Niniejszy regulamin dotyczy sklepu internetowego (zwanego dalej „Sklepem”), prowadzonego przez:
Parkmania.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-511, przy ul. Nowogrodzkiej 31, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000382036, REGON 142874387, NIP 7010287604. Adres e-mail: sklep@parkmania.pl, telefon kontaktowy: 660 141 778. 


I.   Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.parkmania.pl, prowadzący za pośrednictwem Internetu sprzedaż znajdujących się w jego ofercie produktów. 
 2. Linki afiliacyjne - inaczej współpraca na zasadzie marketingu partnerskiego. To model biznesowy polegający na promowaniu sprzedaży produktów lub usług innych firm w zamian za prowizję za każdą sprzedaż lub transakcję. Przykładem współpracy afiliacyjnej jest partnerstwo z Tiqets lub sprzedaż biletów do LEGOLAND Deutschland. 
 3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie
 5. E-bilet  - bilet elektroniczny (bilet) - upoważnia do wstępu do określonego na nim obiektu, w określonym na bilecie terminie, oraz daje możliwość korzystania z infrastruktury obiektu (w zakresie określonym w opisie produktu) podczas przebywania na jego terenie, w godzinach jego otwarcia. Bilet uprawnia do jednorazowego skorzystania ze wstępu do obiektu, chyba że inaczej na nim zaznaczono. W przypadku braku informacji na bilecie dotyczącej liczby osób, jakie mogą jednorazowo skorzystać ze wstępu do obiektu, bilet upoważnia do wstępu jedną osobę, która może skorzystać z danego rodzaju biletu.
 6. E-voucher - voucher elektroniczny (voucher) - upoważnia do wymiany go na miejscy, w obiekcie na bilety wstępu do określonego na nim obiektu, w określonym na voucherze terminie, oraz daje możliwość korzystania z infrastruktury obiektu (w zakresie określonym w opisie produktu) podczas przebywania na jego terenie, w godzinach jego otwarcia. Voucher uprawnia do jednorazowego skorzystania ze wstępu do obiektu, chyba że inaczej na nim zaznaczono. Liczba biletów, jaka zostanie wydana odpowiada liczbie osób wymienionych na voucherze.
 7. Operator płatności Przelewy24 - (dawniej Dotpay) - operator płatności za pomocą którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem, należący do Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska.
 8. Konto Użytkownika Serwisu „Moje konto” – dane udostępnione przez Użytkownika Serwisu w ramach procesu rejestracji, które za jego zgodą są gromadzone oraz przetwarzane w systemie informatycznym dane osobowe, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług w ramach Serwisu.

II.   Informacje ogólne

 1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli. 
 4. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
 5. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym www.parkmania.pl.
 7. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe.
 8. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.

III.   Rejestracja konta

 1. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień w ww. Sklepie oraz uzyskania dodatkowych funkcji.
 2. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.
 4. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje adres e-mail, hasło, imię i nazwisko.
 5. Warunkiem zakończenia rejestracji konta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania z konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. Podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;
  3. Dopuści się innych zachowań, które powszechnie uznawane są za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.
 7. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody tegoż Sklepu
 8. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego e-mailu, podanego przy rejestracji oraz hasła. 

IV.   Zakup e-biletów wstępu i/lub e-voucherów do parków rozrywki sprzedawanych za pośrednictwem Parkmania.pl

       1. Procedura oraz warunki (dot. e-biletów i/lub e-voucherów sprzedawanych za pośrednictwem Parkmania.pl):

  1. Parkmania.pl Sp. z o.o. sprzedająca za pośrednictwem strony internetowej podanej w punkcie IV.1.c. niniejszych warunków e-bilety wstępu i/lub e-vouchery, działa w imieniu parków rozrywki jako agent turystyczny w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.
  2. Parkmania.pl Sp. z o.o. działa na podstawie umów agencyjnych zawartych z Organizatorami turystyki jako agent turystyczny stale pośrednicząc w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej na rzecz organizatorów turystyki lub jako agent turystyczny stale pośrednicząc w zawieraniu umów o usługi turystyczne na rzecz Organizatorów turystyki lub na rzecz dostawców usług turystycznych.
  3. Zamówienia Klientów na e-bilety wstępu i/lub e-vouchery do parków rozrywki sprzedawanych za pośrednictwem Parkmania.pl przyjmowane są przez stronę: https://www.parkmania.pl/sklep.html i realizowane (wysyłane) do klienta przez Parkmania.pl. E-bilety i/lub e-vouchery wysyłane są klientowi e-mailem przez firmę Parkmania.pl na wskazany adres e-mail klienta.
  4. Klient może składać zamówienia bez logowania lub po zalogowaniu się na swoje konto zgodnie z pkt. III.h.
  5. Klient niezalogowany zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz opcjonalnie numer telefonu, wiadomość do Sklepu oraz dane do faktury.
  6. W przypadku zakupu e-biletów wstępu i/lub e-voucherów do parku rozrywki, po zapoznaniu się z opisem produktu i dodaniu wszystkich produktów „do koszyka” oraz uzupełnieniu danych Klient dokonuje zamówienia. 
  7. W przypadku gdy e-bilety / e-vouchery wstępu są imienne, przy zakupie należy podać imiona i nazwiska osób, które będą z nich korzystać. Należy dokładnie sprawdzić poprawność wprowadzonych danych, e-bilety / e-vouchery źle wystawione z winy Kupującego nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
  8. Wiek ustala się na moment odwiedzin parku, nie na moment zakupu e-biletów / e-voucherów. Wiek oblicza się w następujący sposób: np. w przypadku biletu dla dziecka (3-11 lat włącznie) dziecko w wieku 3 lat, to dziecko, które miało już 3. urodziny, z kolei dziecko w wieku 11. lat to dziecko, które nie miało jeszcze 12. urodzin].
  9. E-bilety / e-vouchery mogą być niedatowane lub na konretną datę. Informacja ta podana jest w opisie e-biletu i/lub e-vouchera na stronie Sklepu.
  10. W przypadku e-biletów / e-voucherów datowanych należy skontaktować się ze Sklepem przed zakupem w celu wybrania daty odwiedzin parku i potwierdzenia dostępności.
  11. Składając zamówienie na stronie Parkmania.pl Klient zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży zamawianych produktów.
  12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
  13. E-bilety i/lub e-vouchery wysyłamy po tym jak na nasze konto wpłynie za nie płatność. E-bilety i/lub e-vouchery są wysyłane e-mailem w dni robocze, w godzinach pracy biura podanych na stronie internetowej Sklepu, z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku innych niż standardowe godzin pracy biura (np. w inne dni wolne niż świąteczne itp), biuro umieści informację o zmienionych godzinach otwarciach i czasie obowiązywania zmienionych godzin otwarcia na stronie internetowej.
  14. Zamówienia złożone i/lub opłacone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia przez Klienta, w godzinach pracy firmy Parkmania.pl Sp. z o.o., podanych na stronie internetowej, chyba że w opisie e-biletów i/lub e-voucherów zaznaczone jest, że e-bilet i/lub e-voucher wysyłany jest automatycznie.
  15. E-bilety i/lub e-vouchery wysyłane automatycznie wysyłane są od razu po zapłacie przez Klienta przelewem elektronicznym (UWAGA! decyduje moment wpłynięcia środków na nasze konto w Przelewy24).
  16. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest wiadomość elektroniczna wysłana na adres e-mail Klienta.
  17. Złożenie zamówienia przez Klienta przy podanych danych firmy (obowiązujący NIP) jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
  18. Po złożeniu zamówienia lub po potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem wiadomość z prośbą o uregulowanie płatności. 
  19. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (przedłużenie czasu realizacji nie dłużej jednak niż o 30 dni lub anulowanie zamówienia).
  20. Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub anulować zamówienie do czasu gdy zamówienie jest w statusie „Przyjęto do realizacji” (nie dotyczy zamówień e-biletów i/lub e-voucherów wysyłanych automatycznie). 
  21. W celu usprawnienia obsługi zamówienia kontaktując się ze Sklepem należy korzystać z maila podanego podczas składania zamówienia. Konieczne jest również podanie numeru zamówienia.

        2. Kurs walut i ceny (dot. e-biletów i/lub e-voucherów sprzedawanych za pośrednictwem Parkmania.pl):

  1. Przy zakupie e-biletów i/lub e-voucherów do zagranicznych parków rozrywki obowiązuje kurs walut z dnia złożenia zamówienia.
  2. Podane ceny e-biletów i/lub e-voucherów do zagranicznych parków rozrywki dotyczą biletu dla jednej osoby (chyba że w opisie zostało podane inaczej), zawierają podatek VAT (0%) oraz wyrażone są w Złotych Polskich (PLN) po kursie sprzedaży walut obcych NBP z danego dnia z uwzględnieniem ewentualnych kosztów transakcji.
  3. W przypadku e-biletów i/lub e-voucherów do polskich parków rozrywki podana cena jest ceną brutto i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży oraz nie narusza praw nabytych.
 1.  

         3. Zasady korzystania oraz szczegółowe warunki dot. e-biletów i/lub e-voucherów sprzedawanych za pośrednictwem Parkmania.pl:

  1. Klient otrzymuje, w zależności od wybranego produktu, e-bilet lub e-voucher (w obu przypadkach jest to dokument PDF) na podany w zamówieniu adres e-mail. E-bilet / e-voucher należy wydrukować by móc wejść do obiektu. W niektórych przypadkach w opisie produktu podajemy informację, że e-bilet można pokazać na swoim smartfonie. Doradzamy jednak, aby zawsze mieć e-bilet również w wersji wydrukowanej, na wypadek gdyby telefon nie działał w momencie wejścia do parku. E-vouchery muszą zawsze być wydrukowane.
  2. E-voucher jest dokumentem, który upoważnia do otrzymania biletu/ów wstępu do danego obiektu już na miejscu. W opisie biletu podana jest informacja, gdzie należy wymienić e-voucher na bilety. Liczba biletów, jaka zostanie wydana odpowiada liczbie osób wymienionych na voucherze.
  3. W przypadku zamówienia kilku biletów na jednym e-voucherze w dniu wizyty w obiekcie należy skorzystać ze wszystkich zamówionych biletów, w innym przypadku niewykorzystane bilety przepadają. Jeśli chcą Państwo wykorzystać bilety w różnych dniach należy złożyć na nie oddzielne zamówienia.
  4. E-bilety / e-vouchery nie podlegają dodatkowym rabatom, nie mogą być łączone z żadnymi innymi promocjami i ofertami.
  5. E-bilety / e-vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie (sprawdź wyjaśnienia w Punkcie IX. a. oraz wyjątki od zasady w Punkcie IX. b. niniejszego Regulaminu). 
  6. E-bilety / e-vouchery z usterkami, zmianami są nieważne.
  7. E-bilety / e-voucherów nie można kopiować, sprzedawać ponownie, duplikować, e-bilety / e-vouchery mogą być użyte tylko raz. Niewłaściwe użycie e-biletu / e-vouchera może spowodować konfiskatę biletów / voucherów. 
  8. Nie istnieje możliwość przeniesienia e-biletu / e-vouchera na osobę trzecią ani zmiany biletu / vouchera w przypadku zakupu biletów imiennych.
  9. E-bilety / e-vouchery datowane można wykorzystać jedynie w dniu jaki podany jest na bilecie / voucherze oraz w opisie biletu / vouchera na stronie Sklepu. Dzień ważności biletów / voucherów datowanych nie może zostać zmieniony.
  10. E-bilety / e-vouchery niedatowane można wykorzystać jednorazowo jedynie w okresie jaki podany jest na bilecie / voucherze oraz w opisie biletu / vouchera na stronie Sklepu. Okres ważności biletów / voucherów nie może zostać przedłużony.
  11. W przypadku każdego e-biletu czy e-vouchera inaczej liczy się jego okres ważności, w szczególności, moment od którego e-bilet / e-voucher zaczyna działać (umożliwia wejście do obiektu). Informacja ta podana jest wyraźnie w opisie każdego e-biletu / e-vouchera na stronie Sklepu.
  12. Parkmania.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dodatkowych, nieobowiązkowych usług i/lub produktów poczynione przez klientów na terenie parków rozrywki i/lub na stronie internetowej parku rozrywki.

       4.   Czas realizacji zamówienia (dot. e-biletów i/lub e-voucherów sprzedawanych za pośrednictwem Parkmania.pl):

  1. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze, w godzinach pracy biura podanych na stronie Sklepu i rozpoczyna się w momencie otrzymania automatycznego powiadomienia o realizacji płatności od operatora płatności Przelewy24 (dawniej Dotpay) lub po wpłynięciu kwoty z zamówienia na konto Sklepu.
  2. Bilety wysyłane są drogą mailową jako e-bilet lub e-voucher do samodzielnego wydruku w domu, w dni robocze, w godzinach pracy biura podanych na stronie Sklepu, z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy. (sprawdź punkt IV.1.o. niniejszego Regulaminu odnośnie zasad automatycznego wysyłania niektórych e-biletów i/lub e-voucherów).
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niedokładnie podanym adresem przez Klienta.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do wysłania zamówienia w terminie maksymalnie do 24h od momentu zaksięgowania płatności.

       5.   Formy płatności (dot. e-biletów i/lub e-voucherów sprzedawanych za pośrednictwem Parkmania.pl):

  1. Klient może wybrać formę płatności za zamówione towary.
  2. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24 - dawniej Dotpay (Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań). Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych form płatności znajdują się na stronie: https://www.przelewy24.pl/pomoc 

 

V.   Procedura oraz warunki zakupu e-biletów wstępu i/lub e-voucherów za pośrednictwem linków afiliacyjnych

 1. Część oferty Parkmania.pl obsługiwana jest przez naszego partnera Tiqets lub są to linki afiliacyjne wybranych parków rozrywki (np. LEGOLAND Deutschland). Informacja ta jest wyraźnie podana w opisie biletu. Oznacza to, że klikając w przycisk “sprawdź bilety” opuszczasz stronę Parkmania.pl i przechodzisz na stronę internetową naszego partnera Tiqets lub parku rozrywki, gdzie zapoznajesz się z warunkami zakupu oferowanych produktów i gdzie dokonujesz zakupu.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące oferty, warunków zakupu, regulamin obiektu oraz politykę prywatności znajdziesz podczas dokonywania zakupu na stronie internetowej Tiqets oraz innych partnerów afiliacyjnych. Należy się z nimi zapoznać przed dokonaniem zakupu.
 3. Wszelkie informacje dotyczące ewentualnych możliwości zwrotu, wymiany lub modyfikacji biletów znajdują się na stronie internetowej Tiqets oraz na stronach innych partnerów afiliacyjnych.
 4. Obsługa po zakupie realizowana jest również za pośrednictwem Tiqets i/lub innych partnerów afiliacyjnych. 

 

VI.  Regulaminy parków rozrywki oraz innych obiektów dostępnych w Sklepie, w ramach oferty partnera Tiqets oraz za pośrednictwem innych linków afiliacyjnych

 1. Odwiedzając jakikolwiek park rozrywki czy inny obiekt Klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem tego obiektu. Klient zgadza się z zapisami Regulaminu danego obiektu i przestrzega jego postanowień podczas pobytu w tym obiekcie. 
 2. Aktualne Regulaminy dostępne są tylko na oficjalnych stronach internetowych obiektów oraz na miejscu w obiekcie.
 3. Przy wejściu do danego parku należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem oraz ważne bilety wstępu.
 4. Parki rozrywki mogą nie być czynne codziennie. Przed odwiedzinami jakiegokolwiek obiektu należy koniecznie sprawdzić aktualne dni i godziny otwarcia na oficjalnej stronie internetowej obiektu lub kontaktując się bezpośrednio z obiektem. Godziny i dni otwarcia parków mogą ulec zmianie, za co Parkmania.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Wejście do parku uzależnione jest od liczby osób przebywających w parku w danym dniu. W przypadku osiągnięcia limitu gości danego dnia park zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia gości na teren obiektu.
 6. Dzieci wchodzą do parku tylko w towarzystwie osób dorosłych.
 7. Ze względów bezpieczeństwa w niektórych atrakcjach w parku obowiązują ograniczenia co do wzrostu a także osób w szczególnej kondycji medycznej (kobiety ciężarne, osoby z problemami serca itp.). Informacje te znajdują się przy każdej atrakcji oraz na oficjalnej stronie internetowej każdego parku rozrywki.
 8. Park zastrzega sobie prawo do zamknięcia, zmodyfikowania, opóźnienia lub odwołania bez wcześniejszego uprzedzenia pokazów, atrakcji, części parku, wydarzeń, sklepów i restauracji. Aby sprawdzić aktualne informacje na temat parku należy zawsze kontaktować się bezpośrednio z parkiem.
 9. NIektóre atrakcje, pokazy wydarzenia mogą być dodatkowo płatne, informacja ta podana jest na stronie internetowej parku rozrywki / obiektu oraz na miejscu w obiekcie. 

 

VII.  Warunki zakupu biletów grupowych

 1. Parkmania.pl Sp. z o.o. sprzedająca bilety wstępu za pośrednictwem strony internetowej podanej w punkcie IV.1.c. niniejszych warunków, działa w imieniu parków rozrywki jako agent turystyczny w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.
 2. Parkmania.pl Sp. z o.o. działa na podstawie umów agencyjnych zawartych z Organizatorami turystyki jako agent turystyczny stale pośrednicząc w zawieraniu umów o udział w imprezie turystycznej na rzecz organizatorów turystyki lub jako agent turystyczny stale pośrednicząc w zawieraniu umów o usługi turystyczne na rzecz Organizatorów turystyki lub na rzecz dostawców usług turystycznych.
 3. Aby móc skorzystać z biletów grupowych należy zgłosić datę odwiedzin mailowo na adres sklep@parkmania.pl celem zrobienia rezerwacji w parku do 10 dni przed wizytą w obiekcie. W innym wypadku grupa może nie zostać wpuszczona do parku. W mailu należy podać numer zamówienia, oraz planowaną datę odwiedzin w parku. Podana data nie może już zostać zmieniona.

 

VIII.  Odstąpienie od umowy

 1. Co do zasady, Klient może odstąpić od umowy i tym samym zwrócić towar kupiony przez Internet bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Koszty przesyłki wynikające z odesłania produktu do Sklepu ponosi Klient. Powyższy zapis nie ma jednak zastosowania w przypadku umów o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Dlatego też, w przypadku zakupu e-biletów wstępu i/lub e-voucherów do parków rozrywki / muzeów odstąpienie od umowy nie przysługuje.
 2. Wyjątek od podanej w punkcie VIII.a zasady stanowią datowane bilety do Disneylandu - w ich przypadku odstąpienie od umowy przysługuje w określonych przypadkach. Procedura dokonywania zwrotów podana jest w opisie biletów.
 3. Osobie fizycznej nie będącej konsumentem oraz osobom prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 4. W przypadku zakupu w Sklepie innych produktów niż e-bilety wstępu i/lub e-vouchery do parków rozrywki i odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą zgodnie z obowiązującym prawem. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Zwracany produkt należy odesłać na adres: Parkmania.pl Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.
 7. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Klienta Oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przy czym zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.
 8. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy (nie dotyczy zakupu e-biletów wstępu i/lub e-voucherów) znajduje się tu.

IX.   Reklamacje

 1. Parkmania.pl Sp. z o.o. jako agent ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec użytkownika Sklepu za swoje błędy popełnione w procesie realizacji zamówienia biletów wstępu, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi użytkownik lub organizator turystyczny lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie: wad fabrycznych, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu. 
 3. Reklamacji należy dokonać wysyłając e-mail na adres: sklep@parkmania.pl. W celu usprawnienia obsługi zamówienia kontaktując się ze Sklepem należy korzystać z maila podanego podczas składania zamówienia. W reklamacji konieczne jest podanie numeru zamówienia oraz opisanie przedmiotu reklamacji. 
 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep e-maila z reklamacją. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.
 5. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.
 6. Reklamowany produkt należy przesłać na adres: Parkmania.pl Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”. Do odsyłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu (oryginał/ kopię faktury zakupowej, potwierdzenie płatności etc.)  oraz formularz reklamacyjny. 
 7. Jeżeli produkt ma wadę Klient może:
  - Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
  - Żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
  - Klient (zarówno Konsument  jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep.
  - Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 8. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 9. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, nie dłużej niż w ciągu 14 dni.
 10. Dla osoby fizycznej nie będącej konsumentem lub dla osoby prawnej zastosowanie mają przepisy o rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 11. Uprawnienia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi za wady nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień wynikających z gwarancji, o ile została udzielona.
 12. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się tu.

X.  Rozwiązanie umowy (nie dot. zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sklepowi żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.

XI.   Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 4. Sklep dąży do tego, by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 5. W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. 
 7. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.
 8. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a  każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.
 9. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 10. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 11. Kontakt ze sklepem jest możliwy pod adresem e-mail: sklep@parkmania.pl. 


Warszawa, dnia 23.05.2024 r.

Dotychczasowy Regulamin Sprzedaży dostępny jest tu.

Masz pytanie? Wyślij mail na: