Przewodnik po parkach rozrywki

Ogród Jana Pawła II

Wystawa fotograficzna

Zdjęcia wchodzące w skład ekspozycji pochodzą ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, fotografów pana Andrzeja Lenia, pana Tadeusza Warczaka i pana Sławomira Mastka. Zdjęcia ukazują życie i dochodzenie do świętości naszego Wielkiego Rodaka, a także stanowią świadectwo niezwykłego Pontyfikatu.
Papieża jawi się na nich jako niekwestionowany autorytet, głoszący uniwersalne wartości moralne, jako polityk, który dzięki poświęceniu, pokorze i miłości wywarł wielki wpływ na kształt dzisiejszego świata, a przede wszystkim jako osoba oddająca swe życie innym.
Pragniemy serdecznie podziękować za pomoc w skompletowaniu zdjęć wchodzących w skład wystawy. Ma ona służyć rozpowszechnieniu i upamiętnieniu wiedzy na temat życia i nauczania Jana Pawła II.

Rodzaj atrakcji
Atrakcje dla dzieci
Każdy park zastrzega sobie prawo do zamknięcia, zmodyfikowania, opóźnienia lub odwołania bez wcześniejszego uprzedzenia pokazów, atrakcji, części parku, wydarzeń, sklepów i restauracji. Aby sprawdzić aktualne informacje na temat parku należy zawsze kontaktować się bezpośrednio z parkiem.

Galeria zdjęć

Wystawa fotograficzna

Jedziesz do: Ogród Jana Pawła II?

Opinie