Przewodnik po parkach rozrywki

JuraPark Solec

Poniższe ceny są cenami orientacyjnymi i mogą być nieaktualne. Aby sprawdzić aktualne ceny należy skontaktować się z konkretnym obiektem.

Bilet Normalny54 PLN
Bilet Ulgowy
dzieci od 4 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci (do ukończenia 26 roku życia), renciści, emeryci
44 PLN
Bilet dla dziecka 3 letniego
bilet upoważnia do korzystania z atrakcji, na które zezwala regulamin danego urządzenia
54 PLN
Bilet dla osoby niepełnosprawnej
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE – z orzeczeniem o niepełnosprawności – 39 zł; opiekun- bilet ulgowy. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym – 39 zł i opiekun wstęp BEZPŁATNY
39 PLN

Dodatkowe informacje:
Zakup biletu upoważnia do: zwiedzania ścieżki edukacyjnej, Muzeum Ziemi, Ogrodu Zimowego,korzystania z urządzeń w parku rozrywki (za wyjątkiem urządzeń uruchamianych za pomocą monety), placu zabaw oraz z Kina Emocji.

Jedziesz do: JuraPark Solec?