Przewodnik po parkach rozrywki

JuraPark Solec

Poniższe ceny są cenami orientacyjnymi i mogą być nieaktualne. Aby sprawdzić aktualne ceny należy skontaktować się z konkretnym obiektem.

Bilet normalny39 PLN
Bilet ulgowy
dzieci od 4 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studenci (do ukończenia 26 roku życia), renciści, emeryci
29 PLN
Bilet dla dziecka 3 letniego5 PLN
Bilet dla osoby niepełnosprawnej
z orzeczeniem o niepełnosprawności.Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym – bilet ulgowy i opiekun ma wejście bezpłatne.
29 PLN

Dodatkowe informacje:
Zakup biletu upoważnia do: zwiedzania ścieżki edukacyjnej, Muzeum Ziemi, Ogrodu Zimowego,korzystania z urządzeń w parku rozrywki (za wyjątkiem urządzeń uruchamianych za pomocą monety), placu zabaw oraz z Kina Emocji.

Jedziesz do: JuraPark Solec?