Bilety do parków rozrywki

Warunki zakupu oferty: Nocleg i bilety do parków rozrywki

Regulamin sprzedaży

Ogólny Regulamin Sprzedaży

Jesteśmy uczestnikiem programu Rzetelna Firma.


W zależności od zamówienia przeczytaj również przed dokonaniem zakupu: 
Regulamin karty Funpass
Najczęściej Zadawane Pytania Funpass
Najczęstsze Pytania o Bilety
Najczęstsze Pytania o ofertę: Nocleg i bilety do parków rozrywki

Warunki zakupu biletów do Belantis w Niemczech
Warunki zakupu biletów do Costa Caribe Aquatic Park
Warunki zakupu biletów do Disneyland Paryż
Warunki zakupu biletów do Energylandii w Zatorze
Warunki zakupu biletów do Europa-Park
Warunki zakupu biletów do Futuroscope
Warunki zakupu biletów do Gardaland
Warunki zakupu biletów do Givskud ZOO w Danii
Warunki zakupu biletów do Grevin Wax Museum
Warunki zakupu biletów do Heide-Park w Niemczech
Warunki zakupu biletów do Inwałd Parku
Warunki zakupu biletów do LEGOLAND Billund w Danii
Warunki zakupu biletów do LEGOLAND w Niemczech
Warunki zakupu biletów do LEGOLAND Discovery Center Oberhausen
Warunki zakupu biletów do Mirabilandii
Warunki zakupu biletów do Movie Park Germany
Warunki zakupu biletów do Parc Asterix
Warunki zakupu biletów do PortAventura
Warunki zakupu biletów do Grand Parc w Puy du Fou
Warunki zakupu biletów do Zatorland w Zatorze

Warunki zakupu Oferty Disneyland: hotel i bilety
Inne noclegi i bilety do parków rozrywki

Niniejszy regulamin dotyczy sklepu internetowego (zwanego dalej „Sklepem”), prowadzonego jest przez: Parkmania.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-511, przy ul. Nowogrodzkiej 31, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000382036, REGON 142874387, NIP 7010287604. Adres e-mail: sklep@parkmania.pl, telefon kontaktowy: 660 141 778. 

1.   Definicje:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.parkmania.pl, prowadzący za pośrednictwem Internetu sprzedaż znajdujących się w jego ofercie produktów.
 2. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Klient – osoba  fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie.
 4. Centrum Rozliczeniowe Dotpay - Centrum Rozliczeniowe za pomocą którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem, należącym do Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.
 5. Konto Użytkownika Serwisu „Moje konto” – dane udostępnione przez Użytkownika Serwisu w ramach procesu rejestracji, które za jego zgodą są gromadzone oraz przetwarzane w systemie informatycznym dane osobowe, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług w ramach Serwisu.

2.   Informacje ogólne:

 1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli. 
 4. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
 5. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym www.parkmania.pl.
 7. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe.
 8. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktów.

3.   Rejestracja konta:

 1. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień ww. Sklepie oraz uzyskania dodatkowych funkcji.
 2. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.
 4. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje adres e-mail, hasło, imię i nazwisko.
 5. Warunkiem zakończenia rejestracji konta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania z konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. Podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;
  3. Dopuści się innych zachowań, które powszechnie uznawane są za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.
 7. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody tegoż Sklepu
 8. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego e-mailu, podanego przy rejestracji oraz hasła. 

4.   Warunki zakupu:

 1. Zamówienia Klientów przyjmowane są przez stronę https://www.parkmania.pl
 2. Klient może składać zamówienia po zalogowaniu się na swoje konto zgodnie z pkt. 3 h lub bez logowania.
 3. Klient niezalogowany zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, sposób wystawienia biletu (e-bilet albo bilet drukowany), adres e-mail, adres zamieszkania oraz opcjonalnie numer telefonu, wiadomość do Sklepu oraz dane do faktury.
 4. W przypadku biletów wstępu, po dodaniu wszystkich produktów „do koszyka” Klient dokonuje zamówienia wybierając przy tym sposób wystawienia biletu (e-bilet albo bilet drukowany). 
 5. W przypadku zamówienia karty Funpass, Klient zamawia wybraną kartę dodając ją „do koszyka”, a następnie podaje imię i nazwisko (które widnieć będzie na karcie Funpass) i postępuje zgodnie z zapisem pkt 4 d, przy czym karta Funpass dostarczana jest tylko i wyłącznie na adres pocztowy Klienta.
 6. W przypadku zakupu Oferty Disneyland: hotel i bilety realizowana ona jest przez firmę BFC Travel Sp. z o.o. Więcej informacji w dokumentach Warunki uczestnictwa BFC Travel Sp. z o.o. W przypadku zakupu Oferty: Nocleg i bilety do parków rozrywki (pozostałe oferty) realizowana ona jest przez firmę Neckermann Biuro Podróży Sp. z o.o. Więcej informacji w dokumentach Warunki Imprez Turystycznych i Warunki Płatności Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. 
 7. Składając zamówienie Klient zawiera ze Sklepem umowę sprzedaży zamawianych produktów.
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Zamówienia złożone i/lub opłacone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia przez Klienta. 
 9. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest wiadomość elektroniczna wysłana na adres e-mail Klienta.
 10. Złożenie zamówienia przez Klienta przy podanych danych firmy (obowiązujący NIP) jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
 11. Po złożeniu zamówienia lub po potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem wiadomość z prośbą o uregulowanie płatności. 
 12. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (przedłużenie czasu realizacji nie dłużej jednak niż o 30 dni lub anulowanie zamówienia).
 13. Ceny przedstawione w Sklepie podane są w Złotych Polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że podano inaczej w odrębnych Warunkach zakupu.
 14. Jeśli nie podano inaczej, koszt transportu wliczony jest w cenę produktu. Transport produktów odbywa się w jedno, wskazane przez Klienta miejsce.
 15. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży oraz nie narusza praw nabytych.
 16. Promocje nie łączą się ze sobą.
 17. Klient może dokonać zmian w zamówieniu lub anulować zamówienie do czasu gdy zamówienie jest w statusie „Przyjęto do realizacji”. 
 18. W celu usprawnienia obsługi zamówienia kontaktując się ze Sklepem należy korzystać z maila podanego podczas składania zamówienia. Konieczne jest również podanie numeru zamówienia.
 19. Zamówienia realizowane są z dostawą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki poza granice kraju, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.

5.   Czas realizacji zamówienia:

 1. Realizacja zamówienia realizowana jest w dni robocze i rozpoczyna się w momencie otrzymania automatycznego powiadomienia o realizacji płatności z Centrum Rozliczeniowego Dotpay lub po wpłynięciu kwoty z zamówienia na konto Sklepu.
 2. Zamówienia, w zależności od produktu i/lub wybranej opcji, dostarczane są w dni robocze: za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką listową priorytetową [czas dostawy to 1-3 dni robocze (terminy deklarowane przez Pocztę Polską) od dnia wysłania listu] lub drogą e-mailową (w godzinach pracy biura tj. 9.00-17.00). Zamówienia biletów wstępu do zagranicznych parków rozrywki realizowane są zgodnie z Warunkami zakupu biletów, opisanymi przy poszczególnych biletach. Uwaga, w przypadku wysyłek listów Pocztą Polską za granicę termin może się wydłużyć do 14 dni roboczych.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnie lub niedokładnie podanym adresem przez Klienta.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do wysłania zamówienia w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.

6.   Formy płatności:

 1. Klient może wybrać formę płatności za zamówione towary.
 2. Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych form płatności znajdują się na stronie: http://www.dotpay.pl/Informacje/FAQ_dla_kupujacych

7.   Odstąpienie od umowy:

 1. Klient może zwrócić towar kupiony w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Koszty przesyłki wynikające z odesłania produktu do Sklepu ponosi Klient.
 2. Powyższy zapis nie ma zastosowania w przypadku umów o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Dlatego też, w przypadku zakupu biletów wstępu/voucherów do zagranicznych parków rozrywki/muzeów zwrot nie przysługuje, o ile wyraźnie zaznaczono w zaproszeniu do zawarcia umowy oraz umowie sprzedaży iż oznaczony jest dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. Osobie fizycznej nie będącej konsumentem oraz osobom prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. Zwracany produkt należy odesłać na adres: Parkmania.pl Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.
 7. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Klienta Oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przy czym zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.
 8. Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tu.

8.   Reklamacje:

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu. 
 2. Reklamacji należy dokonać wysyłając e-mail na adres: sklep@parkmania.pl. W celu usprawnienia obsługi zamówienia kontaktując się ze Sklepem należy korzystać z maila podanego podczas składania zamówienia. W reklamacji konieczne jest podanie numeru zamówienia oraz opisanie przedmiotu reklamacji. 
 3. W przypadku Oferty Disneyland: hotel i bilety umowa zawarta jest z firmą BFC Travel Sp z o.o. (BFC), w związku z powyższym reklamacje rozpatrywane są przez BFC Travel Sp z o.o. (BFC) zgdodnie z procedurą podaną w Warunkach uczestnictwa BFC Travel Sp. z o.o. 
 4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep e-maila z reklamacją. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.
 5. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.
 6. Reklamowany produkt należy przesłać na adres: Parkmania.pl Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja”. Do odsyłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu (oryginał/ kopię faktury zakupowej, potwierdzenie płatności etc.)  oraz formularz reklamacyjny. 
 7. Jeżeli produkt ma wadę Klient może:
  - Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
  - Żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
  - Klient (zarówno Konsument  jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep.
  - Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 8. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 9. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, nie dłużej niż w ciągu 14 dni.
 10. Dla osoby fizycznej nie będącej konsumentem lub dla osoby prawnej zastosowanie mają przepisy o rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 11. Uprawnienia Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi za wady nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnień wynikających z gwarancji, o ile została udzielona.
 12. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się tu.

9.   Rozwiązanie umowy (nie dot. zamówień/umów sprzedaży):

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sklepowi żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.

10.   Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 3. Sklep dąży do tego, by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 4. W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. 
 6. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego.
 7. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a  każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.
 8. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 9. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-12-2014 r.
 11. Kontakt ze sklepem jest możliwy pod adresem e-mail: sklep@parkmania.pl. 

Warszawa, dnia 25.12.2014 r.

Dotychczasowy Regulamin Sprzedaży dostępny jest tu.